X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Hello, Firefox crashes soon after I start using it. Has been happening for about a week now. Have submitted the crash report. Report ID is bp-90e6a4a6-73c1-4686-9472-8a3520191102 Do let me know what can be done.

Hello, Firefox crashes soon after I start using it. Has been happening for about a week now. Have submitted the crash report. Report ID is bp-90e6a4a6-73c1-4686-9472-8a3520191102 Do let me know what can be done.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4314 giải pháp 60611 câu trả lời
Được đăng

Product Firefox Release Channel release Version 70.0.1 Build ID 20191030021342 (2019-10-30)

bp-90e6a4a6-73c1-4686-9472-8a3520191102 Signature: mozilla::layers::TextureReadLock::Deserialize

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) MOZ_RELEASE_ASSERT(section.shmem().IsReadable())

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1484288 NEW --- Crash in mozilla::layers::TextureReadLock::Deserialize

Product Firefox Release Channel release Version 70.0.1 Build ID 20191030021342 (2019-10-30) bp-90e6a4a6-73c1-4686-9472-8a3520191102 Signature: mozilla::layers::TextureReadLock::Deserialize MOZ_CRASH Reason (Sanitized) MOZ_RELEASE_ASSERT(section.shmem().IsReadable()) Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT This is for Sumo's Related Bugs 1484288 NEW --- Crash in mozilla::layers::TextureReadLock::Deserialize
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4314 giải pháp 60611 câu trả lời
Được đăng

The bug report is showing a problem with graphics. I called for more help.


Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Did this help?

While you are in safe mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

The bug report is showing a problem with graphics. I called for more help. '''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode]''' {web link} by holding down the '''<Shift> ''(Mac=Options)''''' key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Did this help? While you are in safe mode; Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches. ''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-disable-hardware-acceleration How to disable Hardware Acceleration]'' {web link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.