X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to recover the history of a web site

Được đăng

Hi, a few days ago I accidentally deleted the history of one website clicking in the option "forget this web site" and I don't know how to recover the information of that web site. Can u help me?

Hi, a few days ago I accidentally deleted the history of one website clicking in the option "forget this web site" and I don't know how to recover the information of that web site. Can u help me?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

lihininisansala95 0 giải pháp 16 câu trả lời
Được đăng

Recover deleted internet history through System Restore The easiest method is to do a system restore. If the internet history was deleted recently system restore will recover it. To get system restore up and running you can go to the ‘start’ menu and do a search for system restore which will take you to the feature. Alternatively, go to ‘Start’ click on ‘Programs’ and then ‘Accessories.’

You’ll see a ‘System Tools’ option and ‘System Restore’ will be in there. Select the date you’d like to restore your computer to and sit back and wait until it does its thing. When finished the computer will reboot and if check your browser the internet history should be in there. See lost internet history through Desktop search programmes Sometimes though system restore options are disabled. This can happen, for example, if you have a second hand computer that’s had a previous life in a corporate environment. It’s not common but does happen. In this case you can use desktop search programmes.


There are quite a few out there and this link takes you through to a webpage that lists some of the best, though feel free to do your own research. If you can remember a few keywords that you want to search for in the internet history, type them into the search box and they should be recovered.

Recover deleted internet history through System Restore The easiest method is to do a system restore. If the internet history was deleted recently system restore will recover it. To get system restore up and running you can go to the ‘start’ menu and do a search for system restore which will take you to the feature. Alternatively, go to ‘Start’ click on ‘Programs’ and then ‘Accessories.’ You’ll see a ‘System Tools’ option and ‘System Restore’ will be in there. Select the date you’d like to restore your computer to and sit back and wait until it does its thing. When finished the computer will reboot and if check your browser the internet history should be in there. See lost internet history through Desktop search programmes Sometimes though system restore options are disabled. This can happen, for example, if you have a second hand computer that’s had a previous life in a corporate environment. It’s not common but does happen. In this case you can use desktop search programmes. There are quite a few out there and this link takes you through to a webpage that lists some of the best, though feel free to do your own research. If you can remember a few keywords that you want to search for in the internet history, type them into the search box and they should be recovered.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Dinushi Dhananjani
  • Top 25 Contributor
4 giải pháp 203 câu trả lời
Được đăng

The easiest method is to do a system restore. If the internet history was deleted recently system restore will recover it. To get system restore up and running you can go to the ‘start’ menu and do a search for system restore which will take you to the feature. Alternatively, go to ‘Start’ click on ‘Programs’ and then ‘Accessories.’

You’ll see a ‘System Tools’ option and ‘System Restore’ will be in there. Select the date you’d like to restore your computer to and sit back and wait until it does its thing. When finished the computer will reboot and if check your browser the internet history should be in there.

The easiest method is to do a system restore. If the internet history was deleted recently system restore will recover it. To get system restore up and running you can go to the ‘start’ menu and do a search for system restore which will take you to the feature. Alternatively, go to ‘Start’ click on ‘Programs’ and then ‘Accessories.’ You’ll see a ‘System Tools’ option and ‘System Restore’ will be in there. Select the date you’d like to restore your computer to and sit back and wait until it does its thing. When finished the computer will reboot and if check your browser the internet history should be in there.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17591 giải pháp 159130 câu trả lời
Được đăng

You would need an older (backup) copy of places.sqlite to recover the lost history.

You can look at a utility to browse System Restore points.

You would need an older (backup) copy of places.sqlite to recover the lost history. You can look at a utility to browse System Restore points. *https://www.nicbedford.co.uk/software/systemrestoreexplorer/ *https:/www.shadowexplorer.com/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.