X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Username and password saftey for my blog

Được đăng

Hi,

I don't want to remeber all my passwords so i use to save them in mozilla user account.Can I save username and passwords for my blog https://electricsmokerreviews.net/ in Mozilla account? Is it safe enough from hackers?

Kind regards, Husnain Abbas

Hi, I don't want to remeber all my passwords so i use to save them in mozilla user account.Can I save username and passwords for my blog https://electricsmokerreviews.net/ in Mozilla account? Is it safe enough from hackers? Kind regards, Husnain Abbas

Giải pháp được chọn

I'm assuming you are referring to saving your password to access your website dashboard?

If you are curious about the privacy and security of the Firefox Sync service, Private by Design: How we built Firefox Sync has an excellent explanation of how Firefox Sync was designed with privacy and security in mind.

Naturally, as with any online account, your data is only as secure as the password you use to protect it. See Create secure passwords to keep your identity safe for some helpful tips.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
644 giải pháp 5245 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

I'm assuming you are referring to saving your password to access your website dashboard?

If you are curious about the privacy and security of the Firefox Sync service, Private by Design: How we built Firefox Sync has an excellent explanation of how Firefox Sync was designed with privacy and security in mind.

Naturally, as with any online account, your data is only as secure as the password you use to protect it. See Create secure passwords to keep your identity safe for some helpful tips.

I'm assuming you are referring to saving your password to access your website dashboard? If you are curious about the privacy and security of the Firefox Sync service, [https://hacks.mozilla.org/2018/11/firefox-sync-privacy/ Private by Design: How we built Firefox Sync] has an excellent explanation of how Firefox Sync was designed with privacy and security in mind. Naturally, as with any online account, your data is only as secure as the password you use to protect it. See [[Create secure passwords to keep your identity safe]] for some helpful tips.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks Wesley.

Thanks Wesley.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.