X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to close some of the tabs without loading them?

Được đăng

Let's say I got dosens tabs and I want close some of them by just clicking X button, but there is no X button so I have to click into tab first which triggers loading and then click X button to close it.

Let's say I got dosens tabs and I want close some of them by just clicking X button, but there is no X button so I have to click into tab first which triggers loading and then click X button to close it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Ok, I found I can use "right click" and then "Close Tab".

Ok, I found I can use "right click" and then "Close Tab".
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5411 giải pháp 40287 câu trả lời
Được đăng

Also, middle-click upon a Tab that doesn't have focus to close that Tab. And if you middle-click on a Tab at the left side of row of Tabs that you wish to close, the remaining Tabs will move into the "path" of the cursor as you close Tabs so that you can middle-click without moving the cursor.

Also, '''middle-click''' upon a Tab that doesn't have focus to close that Tab. And if you middle-click on a Tab at the left side of row of Tabs that you wish to close, the remaining Tabs will move into the "path" of the cursor as you close Tabs so that you can middle-click without moving the cursor.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17567 giải pháp 158879 câu trả lời
Được đăng

Note that you can hold the Ctrl key and click a tab to select multiple tabs and then close all selected tabs in one go via the right-click context menu (Close Tabs).

Note that you can hold the Ctrl key and click a tab to select multiple tabs and then close all selected tabs in one go via the right-click context menu (Close Tabs).
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.