X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Cannot delete my Firefox account

Được đăng

Logged into my account and selected the Delete Option, confirmed with my password, but the delete button is disabled. I must wipe out the accounts and recreate them to test a bug in Sync: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1577691

Logged into my account and selected the Delete Option, confirmed with my password, but the delete button is disabled. I must wipe out the accounts and recreate them to test a bug in Sync: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1577691
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Did you try to place checkmarks in all boxes that show in the screenshot (Please acknowledge ...) if those are really checkboxes ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Sakuntha Bimsara 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

1. Visit https://accounts.firefox.com/signin.

 2. Log in to your account if you haven't already.
 3. Scroll to the bottom and click the Delete button next to Delete Account.
 4. Enter your password to confirm.
 5. Click the red "Delete Account" button. Once you do this, your account will be permanently deleted. 

Please refer this artical https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-delete-my-firefox-account

1. Visit https://accounts.firefox.com/signin. 2. Log in to your account if you haven't already. 3. Scroll to the bottom and click the Delete button next to Delete Account. 4. Enter your password to confirm. 5. Click the red "Delete Account" button. Once you do this, your account will be permanently deleted. Please refer this artical https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-delete-my-firefox-account
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17781 giải pháp 160842 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Did you try to place checkmarks in all boxes that show in the screenshot (Please acknowledge ...) if those are really checkboxes ?

Did you try to place checkmarks in all boxes that show in the screenshot (Please acknowledge ...) if those are really checkboxes ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

Did you try to place checkmarks in all boxes that show in the screenshot (Please acknowledge ...) if those are really checkboxes ?

Thanks!!! That is what happened. Now everything is OK. I must have been in la la land.

''cor-el [[#answer-1261903|said]]'' <blockquote> Did you try to place checkmarks in all boxes that show in the screenshot (Please acknowledge ...) if those are really checkboxes ? </blockquote> Thanks!!! That is what happened. Now everything is OK. I must have been in la la land.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
alahakoonmewni 0 giải pháp 6 câu trả lời
Được đăng

Thank you for your answer.

Thank you for your answer.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
user1817133 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

What if we don't agree to the checkboxes? How do we delete our account without agreeing to anything and revoke any prior agreements?

What if we don't agree to the checkboxes? How do we delete our account without agreeing to anything and revoke any prior agreements?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.