X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Search Pulse can not be deleted . My search box is always redirected to search pulse

vc1
Được đăng

I have a Search Pulse virus that redirects my search box to them. I have tried upgraded OS, running malwaretbytes, going to add-ons in Firefox ( had nothing installed) and the issue persists. Helllllp

I have a Search Pulse virus that redirects my search box to them. I have tried upgraded OS, running malwaretbytes, going to add-ons in Firefox ( had nothing installed) and the issue persists. Helllllp
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4270 giải pháp 59897 câu trả lời
Được đăng
See if this helps, https://www.bing.com/search?q=remove+Search+Pulse+virus
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.