X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is there a way to disable the "This time search with:" box in userChrome.css?

Được đăng

This solution https://support.mozilla.org/en-US/questions/1171243 still leaves a narrow strip under the navigation bar. Is there a way to get rid of it as well?

Previously, I would use this code snippet in userChrome.css: [#PopupAutoCompleteRichResult {display: none!important;}] Then, starting with version 68 it stopped working and I found out I had to change it to this: [#urlbar-results {display: none!important;}] And after Firefox updated to version 70 it quit working.

This solution https://support.mozilla.org/en-US/questions/1171243 still leaves a narrow strip under the navigation bar. Is there a way to get rid of it as well? Previously, I would use this code snippet in userChrome.css: [#PopupAutoCompleteRichResult {display: none!important;}] Then, starting with version 68 it stopped working and I found out I had to change it to this: [#urlbar-results {display: none!important;}] And after Firefox updated to version 70 it quit working.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Chandelier vào

Giải pháp được chọn

Apparently it was answered here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271387 by jscher2000. The new code is [#urlbar .urlbarView {

   display: none !important;
 }]
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

Apparently it was answered here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271387 by jscher2000. The new code is [#urlbar .urlbarView {

   display: none !important;
 }]
Apparently it was answered here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271387 by jscher2000. The new code is [#urlbar .urlbarView { display: none !important; }]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.