X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

New Firefox changes do not allow connection to Amazon.com as a Potential Security Issue.

Được đăng

The new FF update will not let me connect with Amazon. Why do I need to do to continue to use Firefox. If it won't connect to something like Amazon, why use it? Really.

The new FF update will not let me connect with Amazon. Why do I need to do to continue to use Firefox. If it won't connect to something like Amazon, why use it? Really.

Giải pháp được chọn

Hi Cruiser, if this hasn't cleared up, could you take a look at this article to extract the specific error code from the error page:

How to troubleshoot security error codes on secure websites

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

combinola 0 giải pháp 3 câu trả lời
Được đăng

Mine just got fixed. You might want to try it again.

Mine just got fixed. You might want to try it again.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8958 giải pháp 73399 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Cruiser, if this hasn't cleared up, could you take a look at this article to extract the specific error code from the error page:

How to troubleshoot security error codes on secure websites

Hi Cruiser, if this hasn't cleared up, could you take a look at this article to extract the specific error code from the error page: [[How to troubleshoot security error codes on secure websites]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It cleared up. Thanks to all.

It cleared up. Thanks to all.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.