X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

url area change - possibly due update

Được đăng

To the left of the webpage URL is the 'padlock, then the 'tracker' icon .. but there used to be another icon which could be used to 'drag and drop' an icon/webpage link onto the desktop, but it has disappeared .. any thoughts?

To the left of the webpage URL is the 'padlock, then the 'tracker' icon .. but there used to be another icon which could be used to 'drag and drop' an icon/webpage link onto the desktop, but it has disappeared .. any thoughts?

Giải pháp được chọn

Hi CloudCatcher1

In Firefox 70 there has been some changes to the address bar. See this blog post: https://blog.mozilla.org/security/2019/10/15/improved-security-and-privacy-indicators-in-firefox-70/ You can still drag and drop an icon/webpage link onto the desktop. You just drag the padlock icon.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Joergen
  • Locale Leader
2 giải pháp 13 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi CloudCatcher1

In Firefox 70 there has been some changes to the address bar. See this blog post: https://blog.mozilla.org/security/2019/10/15/improved-security-and-privacy-indicators-in-firefox-70/ You can still drag and drop an icon/webpage link onto the desktop. You just drag the padlock icon.

Hi CloudCatcher1 In Firefox 70 there has been some changes to the address bar. See this blog post: https://blog.mozilla.org/security/2019/10/15/improved-security-and-privacy-indicators-in-firefox-70/ You can still drag and drop an icon/webpage link onto the desktop. You just drag the padlock icon.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks Joergen .. that works  :)

Thanks Joergen .. that works :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

CloudCatcher1 said

Thanks Joergen .. that works  :)

Hello CloudCatcher1,

Would you be so kind as to mark Joergen's post as Chosen Solution (you now marked his post as Helpful) ?

It's the "Solved the problem" button to the right of Joergen's post.

Thank you in advance !

''CloudCatcher1 [[#answer-1260246|said]]'' <blockquote> Thanks Joergen .. that works :) </blockquote> Hello CloudCatcher1, Would you be so kind as to mark Joergen's post as Chosen Solution (you now marked his post as Helpful) ? It's the "Solved the problem" button to the right of Joergen's post. Thank you in advance !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

To both CloudCatcher1 and Joergen :

Would you please take a look at this bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1566350

To vote to support that bug report :

https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting.html

Note : The vote count and "Vote" button are now in the Details section. You need to be logged in to vote.

To both CloudCatcher1 and Joergen : Would you please take a look at this bug report : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1566350 To vote to support that bug report : https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting.html Note : The vote count and "Vote" button are now in the Details section. You need to be logged in to vote.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

Hello CloudCatcher1,

You inadvertently marked my post as Chosen Solution instead of Joergen's post .....

You can rectify it by clicking on the "Undo" button and then mark Joergen's post as Chosen Solution.

Sorry for putting you through all this trouble .....

Hello CloudCatcher1, You inadvertently marked ''my'' post as Chosen Solution instead of Joergen's post ..... You can rectify it by clicking on the "Undo" button and then mark Joergen's post as Chosen Solution. Sorry for putting you through all this trouble .....
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

I will now flag this thread and ask a moderator to rectify the
Chosen Solution mark.

I will now flag this thread and ask a moderator to rectify the <BR>Chosen Solution mark.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.