X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I'm installing a new computer. My Firefox password works on old computer but rejects on new one. Cant resent coz of risk of lost data. Any alternative fixes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
Được đăng

dupe of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271167

The Firefox password works perfectly on the old computer but is rejected on the new one. Resetting is not an option as I cannot risk loosing data. Are there alternative fixes? Thanks

''dupe of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271167'' The Firefox password works perfectly on the old computer but is rejected on the new one. Resetting is not an option as I cannot risk loosing data. Are there alternative fixes? Thanks

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Tab Session Manager, Evernote Clipper, Facebook Container, Privacy Badger, HTTPS Everywhere, Google Translator

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết