X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Disable middle click tab bar

Được đăng

My previous question: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1254024

With the latest update, the following css tweak to disable the creation of new tab when middle clicking the empty tab bar area no longer works.

https://pastebin.com/zSJYR8PJ

This along with the shortcut CTRL+SHIFT+P to open a new private window are features no other browsers have.

My previous question: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1254024 With the latest update, the following css tweak to disable the creation of new tab when middle clicking the empty tab bar area no longer works. https://pastebin.com/zSJYR8PJ This along with the shortcut CTRL+SHIFT+P to open a new private window are features no other browsers have.

Được chỉnh sửa bởi ZetiX vào

Giải pháp được chọn

Hmm, still works for me, except the new tab + button wasn't working so I had to change its selector:

/* Block middle-click on tab bar */
#tabbrowser-tabs .arrowscrollbox-scrollbox {
  pointer-events: none;
}
/* Exceptions: tabs, new tab button */
.tabbrowser-tab, #tabs-newtab-button {
  pointer-events: auto !important;
}

This was in a new Firefox profile on Windows, so no title bar, no menu bar, tabs on top, etc.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8758 giải pháp 71663 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hmm, still works for me, except the new tab + button wasn't working so I had to change its selector:

/* Block middle-click on tab bar */
#tabbrowser-tabs .arrowscrollbox-scrollbox {
  pointer-events: none;
}
/* Exceptions: tabs, new tab button */
.tabbrowser-tab, #tabs-newtab-button {
  pointer-events: auto !important;
}

This was in a new Firefox profile on Windows, so no title bar, no menu bar, tabs on top, etc.

Hmm, still works for me, except the new tab + button wasn't working so I had to change its selector: <pre>/* Block middle-click on tab bar */ #tabbrowser-tabs .arrowscrollbox-scrollbox { pointer-events: none; } /* Exceptions: tabs, new tab button */ .tabbrowser-tab, #tabs-newtab-button { pointer-events: auto !important; } </pre> This was in a new Firefox profile on Windows, so no title bar, no menu bar, tabs on top, etc.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

My bad, you're correct that it only stops the new tab button from working. I was really frustrated when posting this as I had to remove the css tweak from every device thinking it wouldn't work.

Thank you so much for resolving this!

My bad, you're correct that it only stops the new tab button from working. I was really frustrated when posting this as I had to remove the css tweak from every device thinking it wouldn't work. Thank you so much for resolving this!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17529 giải pháp 158478 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

This might be better code to allow a long press on the new tab button (containers tabs menu), otherwise you can't click an item in this drop-down menu.

/* TAB - Pointer Events */
#tabbrowser-tabs .arrowscrollbox-scrollbox{pointer-events: none}
.tabbrowser-tab,
#tabs-newtab-button,
.tabs-newtab-button,
.new-tab-popup, .new-tab-popup > *{pointer-events: auto}
This might be better code to allow a long press on the new tab button (containers tabs menu), otherwise you can't click an item in this drop-down menu. <pre><nowiki> /* TAB - Pointer Events */ #tabbrowser-tabs .arrowscrollbox-scrollbox{pointer-events: none} .tabbrowser-tab, #tabs-newtab-button, .tabs-newtab-button, .new-tab-popup, .new-tab-popup > *{pointer-events: auto}</nowiki></pre>
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.