X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have the Firefox Quantum 69.0.3 on a MacBook OS Mojave 100.14.6. After rebooting all the data on my laptop, the Firefox scroll bar disappeared.

Được đăng

The only way I can get the scroll bar back is by clicking on the right edge and dragging two fingers down on the mouse pad. I prefer it visible and easier to use.

The only way I can get the scroll bar back is by clicking on the right edge and dragging two fingers down on the mouse pad. I prefer it visible and easier to use.

Giải pháp được chọn

Hi Sadhaika, this could be a system setting. Could you check the "Show scroll bars" setting here:

https://support.apple.com/guide/mac-help/change-general-preferences-mchlp1225/mac

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

I have no idea.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8758 giải pháp 71655 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Sadhaika, this could be a system setting. Could you check the "Show scroll bars" setting here:

https://support.apple.com/guide/mac-help/change-general-preferences-mchlp1225/mac

Hi Sadhaika, this could be a system setting. Could you check the "Show scroll bars" setting here: https://support.apple.com/guide/mac-help/change-general-preferences-mchlp1225/mac
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Grazie!

Grazie!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.