X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to delete the new tab buttin in Firefox 70 (css or otherwise)?

Được đăng

Firefox 70 added a new tab button to my installation. I had been using CSS that got rid of it nicely up to this point. But now it is showing up and I cannot figure out how to make it go away. This is what I had and which worked:

 #TabsToolbar .tabs-newtab-button { display: none ! important }

Any ideas?

Firefox 70 added a new tab button to my installation. I had been using CSS that got rid of it nicely up to this point. But now it is showing up and I cannot figure out how to make it go away. This is what I had and which worked: #TabsToolbar .tabs-newtab-button { display: none ! important } Any ideas?

Giải pháp được chọn

The following code should work:

#tabs-newtab-button {
   display:none !important;
}

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
 • Top 10 Contributor
617 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

The following code should work:

#tabs-newtab-button {
   display:none !important;
}

Hope this helps.

The following code should work: <pre><nowiki>#tabs-newtab-button { display:none !important; }</nowiki></pre> Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17536 giải pháp 158573 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Did you try to remove this button in customize mode (i.e. drag it off the Tab bar to the palette) ?

Did you try to remove this button in customize mode (i.e. drag it off the Tab bar to the palette) ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

Did you try to remove this button in customize mode (i.e. drag it off the Tab bar to the palette) ?

When I go into customize mode the new tab button is not shown -- there is no way to drag it off.

''cor-el [[#answer-1260171|said]]'' <blockquote> Did you try to remove this button in customize mode (i.e. drag it off the Tab bar to the palette) ? </blockquote> When I go into customize mode the new tab button is not shown -- there is no way to drag it off.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Wesley Branton said

The following code should work:
#tabs-newtab-button {
   display:none !important;
}

Hope this helps.

This works -- thanks very much.

''Wesley Branton [[#answer-1260167|said]]'' <blockquote> The following code should work: <pre><nowiki>#tabs-newtab-button { display:none !important; }</nowiki></pre> Hope this helps. </blockquote> This works -- thanks very much.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17536 giải pháp 158573 câu trả lời
Được đăng

If you open customize then the New Tab button should appear at the far right of the Tab bar. When you close customize mode then the plus button moves to the position right after the last tab.

If you open customize then the New Tab button should appear at the far right of the Tab bar. When you close customize mode then the plus button moves to the position right after the last tab.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

You are right -- I can faintly make it out now that you point it out. The new tab button in customize mode is a dark featureless grey, and my titlebar is a deep blue, so it certainly is not easily visible.

Anyway the problem is solved.

You are right -- I can faintly make it out now that you point it out. The new tab button in customize mode is a dark featureless grey, and my titlebar is a deep blue, so it certainly is not easily visible. Anyway the problem is solved.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.