X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Handle webcal to google calendar

Được đăng

How to set up firffefox to handle webcal likns to google calendar?

I have try https://support.mozilla.org/en-US/questions/1196085 with no effect :(

How to set up firffefox to handle webcal likns to google calendar? I have try https://support.mozilla.org/en-US/questions/1196085 with no effect :(

Giải pháp được chọn

jhespinosa said

I have try https://support.mozilla.org/questions/1196085 with no effect :(

Do you mean Firefox doesn't ask you to approve the new handler, or doesn't let you add it?

Or after you add it, the protocol handler doesn't work?

(Updated screenshots attached. Make sure to reload the Options page using Ctrl+r, or reopen it, to get the updated info in the Applications list.)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8773 giải pháp 71727 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

jhespinosa said

I have try https://support.mozilla.org/questions/1196085 with no effect :(

Do you mean Firefox doesn't ask you to approve the new handler, or doesn't let you add it?

Or after you add it, the protocol handler doesn't work?

(Updated screenshots attached. Make sure to reload the Options page using Ctrl+r, or reopen it, to get the updated info in the Applications list.)

''jhespinosa [[#question-1271050|said]]'' <blockquote> I have try https://support.mozilla.org/questions/1196085 with no effect :( </blockquote> Do you mean Firefox doesn't ask you to approve the new handler, or doesn't let you add it? Or after you add it, the protocol handler doesn't work? (Updated screenshots attached. Make sure to reload the Options page using Ctrl+r, or reopen it, to get the updated info in the Applications list.)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It asked and worked this time :)

It asked and worked this time :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.