X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Network.trr.mode interger 3 always reverts back to 2 after some time or after restarting Firefox, which causes dnssec to not be enabled. I have to go back and m

Được đăng

Network.trr.mode integer 3 always reverts back to 2 after some time or after restarting Firefox, which causes dnssec to not be enabled. I have to go back and manually change the value back to 3 everytime. Is this a bug? How can I make sure the value stays 3 permanently?

Network.trr.mode integer 3 always reverts back to 2 after some time or after restarting Firefox, which causes dnssec to not be enabled. I have to go back and manually change the value back to 3 everytime. Is this a bug? How can I make sure the value stays 3 permanently?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
85 giải pháp 884 câu trả lời
Được đăng

Hi RubberDucky, I noticed that you are also a Firefox Private Network "Test Pilot". Are you seeing this change after turning FPN off?

Hi RubberDucky, I noticed that you are also a Firefox Private Network "Test Pilot". Are you seeing this change after turning FPN off?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

No this is not related to the FPN issue I’ve posted about. So yes this would be when the FPN is off.

No this is not related to the FPN issue I’ve posted about. So yes this would be when the FPN is off.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.