X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Where to Submit Firefox Feature Requests?

Được đăng

Hello. The title says it all. I have a constructive feature request, but I have not found an appropriate place or URL on Mozilla.org where I can submit it. Would it be via the bugzilla website? Please advise. Thank you.

Hello. The title says it all. I have a constructive feature request, but I have not found an appropriate place or URL on Mozilla.org where I can submit it. Would it be via the bugzilla website? Please advise. Thank you.

Giải pháp được chọn

Hello WordWeaver, You can submit feature requests at:

Firefox Input https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/

And there are also contact links here:

Contact https://www.mozilla.org/en-US/contact/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Plugins are unrelated to my question.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
85 giải pháp 879 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello WordWeaver, You can submit feature requests at:

Firefox Input https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/

And there are also contact links here:

Contact https://www.mozilla.org/en-US/contact/

Hello WordWeaver, You can submit feature requests at: Firefox Input https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ And there are also contact links here: Contact https://www.mozilla.org/en-US/contact/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you for a quick response and solution, My_Cheese_Is_Slippin. Much appreciated. :)

Thank you for a quick response and solution, My_Cheese_Is_Slippin. Much appreciated. :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17531 giải pháp 158524 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

See also "Help -> Submit Feedback...".

See also "Help -> Submit Feedback...".
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you also, cor-el. An easy solution right at my fingertips.  :)

Thank you also, cor-el. An easy solution right at my fingertips. :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.