X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox wont let me verify my account in ebay

Được đăng

When I login to ebay I am asked to verify my account via "captcha". Everytime I do I get an dialouge from firefox (image attached) that they are going to resend the information and I will have to start again. So I am in an endless loop. I have cleared the cache and cookies, and turned off all the blocking on the site, but that does not help.

Any ideas?

When I login to ebay I am asked to verify my account via "captcha". Everytime I do I get an dialouge from firefox (image attached) that they are going to resend the information and I will have to start again. So I am in an endless loop. I have cleared the cache and cookies, and turned off all the blocking on the site, but that does not help. Any ideas?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: Tracking Protection {web link}

https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection?redirectlocale=en-US&redirectslug=tracking-protection

https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Adblock plus

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4257 giải pháp 59604 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: Tracking Protection {web link}

https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection?redirectlocale=en-US&redirectslug=tracking-protection

https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking

Make sure you are not blocking content. [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there? --------------- One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/tracking-protection Tracking Protection] {web link} https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection?redirectlocale=en-US&redirectslug=tracking-protection https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.