X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I disable background images?

Được đăng

Once upon a time I could easily show or not show the background image for websites. Is that still possible? I'm happy to use an add-on if that's what it takes. I only need it for one site. Thank you.

Once upon a time I could easily show or not show the background image for websites. Is that still possible? I'm happy to use an add-on if that's what it takes. I only need it for one site. Thank you.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Chelle 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Yes you just have to go to settings and go to the website and should just put hide website depends on what kind of phone you have

Yes you just have to go to settings and go to the website and should just put hide website depends on what kind of phone you have
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Chelle said

Yes you just have to go to settings and go to the website and should just put hide website depends on what kind of phone you have

Thank you for trying. I'm on a desktop and I do not have a 'settings' entry on any menu. Even assuming it is what my Firefox calls 'Options' isn't any help. 'Hide website' does not appear anywhere I have looked for it. Including Firefox help pages.

''Chelle [[#answer-1259828|said]]'' <blockquote> Yes you just have to go to settings and go to the website and should just put hide website depends on what kind of phone you have </blockquote> Thank you for trying. I'm on a desktop and I do not have a 'settings' entry on any menu. Even assuming it is what my Firefox calls 'Options' isn't any help. 'Hide website' does not appear anywhere I have looked for it. Including Firefox help pages.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17519 giải pháp 158412 câu trả lời
Được đăng

You can choose whether to show background images or not via "Options/Preferences -> General -> Colors".

  • Options/Preferences -> General: Fonts & Colors -> Colors

As an alternative you can look at "View -> Page Style -> No Style".

  • you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
You can choose whether to show background images or not via "Options/Preferences -> General -> Colors". *Options/Preferences -> General: Fonts & Colors -> Colors As an alternative you can look at "View -> Page Style -> No Style". *you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.