X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

메일이 반송되어 계정이 잠겼습니다.

Được đăng

Your account has been locked due to bounces. 메일이 반송되어 계정이 잠겼습니다 ㅠ_ㅠ

I am myself 본인입니다... ㅠ_ㅠ

Your account has been locked due to bounces. 메일이 반송되어 계정이 잠겼습니다 ㅠ_ㅠ I am myself 본인입니다... ㅠ_ㅠ

Được chỉnh sửa bởi cjme6675 vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

</blockquote>

</blockquote>

Được chỉnh sửa bởi cjme6675 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

0----

0----
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17539 giải pháp 158588 câu trả lời
Được đăng
See: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.