X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Нужна более старая версия Mozilla Firefox (68)

Pt
Được đăng

Добрый день! Мне нужна более старая версия Mozilla Firefox (68), когда я ее устанавливаю и запускаю то браузер автоматом обновляется до последней версии, как решить эту проблему? спасибо

Добрый день! Мне нужна более старая версия Mozilla Firefox (68), когда я ее устанавливаю и запускаю то браузер автоматом обновляется до последней версии, как решить эту проблему? спасибо

Giải pháp được chọn

Install Older Version Of Firefox {web link} Be sure to read everything here.

If you still want to downgrade, look under; I still want to downgrade. Click the Directory of other versions and languages link. Look for the directory of the version that you want. But, remember that old versions may have security issues.

You should also check out Firefox; Extended Support Release {web link} ESR Notes System Requirements

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Pt
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Pt said

Good afternoon! I need an older version of Mozilla Firefox (68), when I install it and run it, the browser automatically updates to the latest version, how to solve this problem? thank

Добрый день! Мне нужна более старая версия Mozilla Firefox (68), когда я ее устанавливаю и запускаю то браузер автоматом обновляется до последней версии, как решить эту проблему? спасибо
''Pt [[#question-1270980|said]]'' Good afternoon! I need an older version of Mozilla Firefox (68), when I install it and run it, the browser automatically updates to the latest version, how to solve this problem? thank <blockquote> Добрый день! Мне нужна более старая версия Mozilla Firefox (68), когда я ее устанавливаю и запускаю то браузер автоматом обновляется до последней версии, как решить эту проблему? спасибо </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4259 giải pháp 59628 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Install Older Version Of Firefox {web link} Be sure to read everything here.

If you still want to downgrade, look under; I still want to downgrade. Click the Directory of other versions and languages link. Look for the directory of the version that you want. But, remember that old versions may have security issues.

You should also check out Firefox; Extended Support Release {web link} ESR Notes System Requirements

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-older-version-of-firefox?cache=no Install Older Version Of Firefox] {web link} Be sure to read everything here. If you still want to downgrade, look under; '''I still want to downgrade. ''' Click the '''Directory of other versions and languages''' link. Look for the directory of the version that you want. But, remember that '''old versions may have security issues. ''' You should also check out [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/ Firefox; Extended Support Release] {web link} [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/notes/ ESR Notes] [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/system-requirements/ System Requirements]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.