X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

On the bottom task bar of windows 10 right-clicking the Firefox icon displays a menu, in that menu the 'New window' and 'New tab' have been disabled somehow.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

On the bottom task bar of windows 10 right-clicking the Firefox icon displays a menu, in that menu the 'New window' and 'New tab' have been disabled somehow. They still show up but cannot be clicked on to be used.

On the bottom task bar of windows 10 right-clicking the Firefox icon displays a menu, in that menu the 'New window' and 'New tab' have been disabled somehow. They still show up but cannot be clicked on to be used.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.