X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Private search windows appear on the Task View in Windows 10. This is unprotected in any circumstance and includes all details eg bank. True? Open to all

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
Được đăng

When you choose a private window in Firefox, it is supposed to confer some privacy. However, I now observe that the private window appear alongside an ordinary search window on the Task Manager View, This is open to anyone viewing the Task View window in Windows 10 - ie anyone with access including the OS provider, and other similar.It remains at least for the duration of the window being open. Is this possible to correct or is it a flaw in the "privacy" concept? Thank you A Crail

When you choose a private window in Firefox, it is supposed to confer some privacy. However, I now observe that the private window appear alongside an ordinary search window on the Task Manager View, This is open to anyone viewing the Task View window in Windows 10 - ie anyone with access including the OS provider, and other similar.It remains at least for the duration of the window being open. Is this possible to correct or is it a flaw in the "privacy" concept? Thank you A Crail
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.