X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Looking for add-on to show analog clocks with world times on the RIGHT hand side of the window.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
Được đăng

I am looking for an add-on to show analog clocks with different time zones on the RIGHT hand side of the window. I tried foxclocks and it puts it in the bottom or top. I really need every micron of space in my browser window from top to bottom, but have space to space on the right hand side.

I am looking for an add-on to show analog clocks with different time zones on the RIGHT hand side of the window. I tried foxclocks and it puts it in the bottom or top. I really need every micron of space in my browser window from top to bottom, but have space to space on the right hand side.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.