X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is Adblocker Ultimate supported by Mozilla?

Được đăng

I've just downloaded both Adblock Plus and Adblocker Ultimate and displays a short cut button on my Windows 10, versions 1809 tool bar. Has Firefox just stopped supporting both?

I've just downloaded both Adblock Plus and Adblocker Ultimate and displays a short cut button on my Windows 10, versions 1809 tool bar. Has Firefox just stopped supporting both?

Giải pháp được chọn

Note that it is actually the opposite: extension developers should make sure that their extension works properly in current Firefox releases. Only extensions created by Mozilla are actively supported, other extensions hosted on the Addons website are third-party software and you use them at your own risk. This is also the case for recommended extensions. They are checked by reviewers on the Add-ons website, but that is where it stops. See also the License text and the Reviews of the extension to get an impression of how the extension works for others. Note that using multiple extensions for similar features like content blocking can cause issues and you always need to be aware that content blocking extensions including the builtin Firefox Content Blocking can break websites and block essential content.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
93 giải pháp 1023 câu trả lời
Được đăng

Hi spicermc, Both are supported by Firefox and are available as Extensions.

AdBlocker Ultimate is a Recommended extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblocker-ultimate/?src=search

And Adblock Plus is also available: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/?src=search

The downloaded versions should work with all browsers.

Hi spicermc, Both are supported by Firefox and are available as Extensions. AdBlocker Ultimate is a Recommended extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblocker-ultimate/?src=search And Adblock Plus is also available: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/?src=search The downloaded versions should work with all browsers.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17589 giải pháp 159105 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Note that it is actually the opposite: extension developers should make sure that their extension works properly in current Firefox releases. Only extensions created by Mozilla are actively supported, other extensions hosted on the Addons website are third-party software and you use them at your own risk. This is also the case for recommended extensions. They are checked by reviewers on the Add-ons website, but that is where it stops. See also the License text and the Reviews of the extension to get an impression of how the extension works for others. Note that using multiple extensions for similar features like content blocking can cause issues and you always need to be aware that content blocking extensions including the builtin Firefox Content Blocking can break websites and block essential content.

Note that it is actually the opposite: extension developers should make sure that their extension works properly in current Firefox releases. Only extensions created by Mozilla are actively supported, other extensions hosted on the Addons website are third-party software and you use them at your own risk. This is also the case for recommended extensions. They are checked by reviewers on the Add-ons website, but that is where it stops. See also the License text and the Reviews of the extension to get an impression of how the extension works for others. Note that using multiple extensions for similar features like content blocking can cause issues and you always need to be aware that content blocking extensions including the builtin Firefox Content Blocking can break websites and block essential content.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
shirlmatthews 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

How do I unblock Firefox

How do I unblock Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.