X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Minion Pro 100 in Mail Mac will not change in Send.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
Được đăng

Font Minion Pro 100 is default font in Mail Mac. I have tried to change this but it immediately reverts back. It is so annoying as it is far too big for anything useful except a huge poster. I have tried changing, logging out, quit mail, restart computer. I have found one answer: Format and "Make plain text" but I am not sure how it travels after that. Anyone got a sure fire way of fixing this disasterous font bully?

Font Minion Pro 100 is default font in Mail Mac. I have tried to change this but it immediately reverts back. It is so annoying as it is far too big for anything useful except a huge poster. I have tried changing, logging out, quit mail, restart computer. I have found one answer: Format and "Make plain text" but I am not sure how it travels after that. Anyone got a sure fire way of fixing this disasterous font bully?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.