X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Pinned tabs disappear

Được đăng

So I just create a coupla pinned tabs in my iMac. I opened another window and there are no pinned tabs included.

--are pinned tabs only available on the one window in which you establish them?

--I've seen elsewhere the implication that if one closes the window with the tabs and then quits they will be gone when one restarts. True?

So I just create a coupla pinned tabs in my iMac. I opened another window and there are no pinned tabs included. --are pinned tabs only available on the one window in which you establish them? --I've seen elsewhere the implication that if one closes the window with the tabs and then quits they will be gone when one restarts. True?

Giải pháp được chọn

Yes, pinned tabs are restricted to the window in which you create these pinned tabs. Each window can have its own set of pinned tabs. To make sure that you do not lose pinned tabs, you need to quit the Firefox application when the window with the pinned tabs is still open.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17528 giải pháp 158478 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Yes, pinned tabs are restricted to the window in which you create these pinned tabs. Each window can have its own set of pinned tabs. To make sure that you do not lose pinned tabs, you need to quit the Firefox application when the window with the pinned tabs is still open.

Yes, pinned tabs are restricted to the window in which you create these pinned tabs. Each window can have its own set of pinned tabs. To make sure that you do not lose pinned tabs, you need to quit the Firefox application when the window with the pinned tabs is still open.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Well that's too bad. On Safari the pins automatically show up on any new window. Plus you can close windows on quitting and they'll still come up upon relaunch.

Well that's too bad. On Safari the pins automatically show up on any new window. Plus you can close windows on quitting and they'll still come up upon relaunch.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17528 giải pháp 158478 câu trả lời
Được đăng

You can try this extension:

You can try this extension: *StartupApps https://addons.mozilla.org/firefox/addon/startupapps/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.