X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can't print https://www.codeproject.com/Articles/5160469/Quantum-Computation-Primer-Part-2?display=Print

Được đăng

The print contains the page header and footer but skips all the content. It works in Chrome.

The print contains the page header and footer but skips all the content. It works in Chrome.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None. I launched in a clean profile to confirm the issue.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

I'm running Firefox Developer Edition 71.0b1 (64-bit) on Windows 10

I'm running Firefox Developer Edition 71.0b1 (64-bit) on Windows 10
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.