X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't open "Prize Fiesta" in Facebook

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

This started about 3 days ago. When I checked the about config settings, it was modified: devtools.debugger.pending-selected-location;{"sourceId":"sourceURL-https://apps.facebook.com/prizefiesta/?fb_source=canvas_bookmark","line":0,"sourceUrl":"","url":"https://apps.facebook.com/prizefiesta/?fb_source=canvas_bookmark"}

Any idea on how to fix this? Any help would be greatly appreciated.

This started about 3 days ago. When I checked the about config settings, it was modified: devtools.debugger.pending-selected-location;{"sourceId":"sourceURL-https://apps.facebook.com/prizefiesta/?fb_source=canvas_bookmark","line":0,"sourceUrl":"","url":"https://apps.facebook.com/prizefiesta/?fb_source=canvas_bookmark"} Any idea on how to fix this? Any help would be greatly appreciated.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.