X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why Facebook Group Call does not work with Firefox 69.0.3 (64 bits) ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
Được đăng

Hello,

Someone try to add me in a group call of 3 people in Facebook. However a message suddendly say it does work only with Google Chrome. Is it true and why ? Because on the other side it is possible to call one person but not 2 ... I do not get the point of this restriction.

Does someone have a clue about this weird situation ? Thanks for your attention

PS : I have cleaned my Navigator Cache.

Hello, Someone try to add me in a group call of 3 people in Facebook. However a message suddendly say it does work only with Google Chrome. Is it true and why ? Because on the other side it is possible to call one person but not 2 ... I do not get the point of this restriction. Does someone have a clue about this weird situation ? Thanks for your attention PS : I have cleaned my Navigator Cache.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.