X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

the add-on could not be downloaded due to a connection failure

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

I recieved this message: the add-on could not be downloaded due to a connection failure after the MyPoints add-in attempts to download and install in Foxfire

I recieved this message: the add-on could not be downloaded due to a connection failure after the MyPoints add-in attempts to download and install in Foxfire
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.