X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how can I save "my saved logins" in case I want to reinstall the browser?

Được đăng

I am having lots of problems with firefox, it constantly crashes and it is very slow. it got worse after recent update on my mac. it was suggested to reinstall it, but I wanna keep my saved logins since I don't have a password manager, how is that possible?

I am having lots of problems with firefox, it constantly crashes and it is very slow. it got worse after recent update on my mac. it was suggested to reinstall it, but I wanna keep my saved logins since I don't have a password manager, how is that possible?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

harohawayu 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

You can create a back-up of your firefox profile and restore it after new installation. Here is the guide: [Back up and restore information in Firefox profiles]

You can create a back-up of your firefox profile and restore it after new installation. Here is the guide: [[https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles Back up and restore information in Firefox profiles]]

Được chỉnh sửa bởi harohawayu vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17534 giải pháp 158559 câu trả lời
Được đăng

If you have submitted crash reports then please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page.

  • click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar.

See also:


Firefox uses two locations for the Firefox profile folder, so make sure to look in the correct location. Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>/

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/

In Mac OS X v10.7 and later, the ~/Library folder in the Home directory is a hidden folder.

If you have submitted crash reports then please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-". *bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page. *click the "All Crash Reports" button on this page to open the <b>about:crashes</b> page and see all crash reports. Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar. See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/Mozilla+Crash+Reporter ---- Firefox uses two locations for the Firefox profile folder, so make sure to look in the correct location. Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles). *~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/&lt;profile&gt;/ Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles). *~/Library/Caches/Firefox/Profiles/ In Mac OS X v10.7 and later, the ~/Library folder in the Home directory is a hidden folder.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

hi, these are two recent reports:

bp-65583a8a-e9a4-4361-bc9d-46dc20191016 bp-04dac5ce-cccc-4e4c-95ae-461ce0191016

hi, these are two recent reports: bp-65583a8a-e9a4-4361-bc9d-46dc20191016 bp-04dac5ce-cccc-4e4c-95ae-461ce0191016
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.