X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox file version 69.0.3.2771 on Windows 8. Unable to use some windows controls or toolbar controls

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
Được đăng

My browser automatically updated and since the updated to v69 I am unable to minimize or close the browser window. Also unable to click into options or the bookmarks on the toolbar. Pdf downloads also not working. Will be looking to restore to previous version until all these issues are resolved.

Anything highlighted in yellow in attached image

My browser automatically updated and since the updated to v69 I am unable to minimize or close the browser window. Also unable to click into options or the bookmarks on the toolbar. Pdf downloads also not working. Will be looking to restore to previous version until all these issues are resolved. Anything highlighted in yellow in attached image
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 27.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.