X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I tried to "donate" my voice but a "No Microphone" message kept coming up. I know my microphone works since I video chat every Sunday. What's wrong?

Được đăng

When I opened my browser today, there was a request asking if I'd "donate" my voice. It sounded like fun so I went for it. A message saying no microphone was found kept coming up. Problem is, my microphone works just fine. I use it every Sunday to video chat with my Granddaughter. What happened?

When I opened my browser today, there was a request asking if I'd "donate" my voice. It sounded like fun so I went for it. A message saying no microphone was found kept coming up. Problem is, my microphone works just fine. I use it every Sunday to video chat with my Granddaughter. What happened?

Giải pháp được chọn

Hi strshne420, Did you notice a "Canvas Permission" icon on the address bar?

Take a look at this article to see if it helps:

Firefox's protection against fingerprinting https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-protection-against-fingerprinting?as=u&utm_source=inproduct

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
84 giải pháp 871 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi strshne420, Did you notice a "Canvas Permission" icon on the address bar?

Take a look at this article to see if it helps:

Firefox's protection against fingerprinting https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-protection-against-fingerprinting?as=u&utm_source=inproduct

Hi strshne420, Did you notice a "Canvas Permission" icon on the address bar? Take a look at this article to see if it helps: Firefox's protection against fingerprinting https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-protection-against-fingerprinting?as=u&utm_source=inproduct
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17529 giải pháp 158478 câu trả lời
Được đăng

See also the "Tools -> Page Info -> Permissions" page.

See also the "Tools -> Page Info -> Permissions" page.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for the help. All resolved.

Thanks for the help. All resolved.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.