X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't download .crt files

Được đăng

When using Linux to connect to networks, sometimes I need to download a certificate, so I can use it when trying to connect to that network. Firefox absolutely refuses to download .crt files. Firefox will only ever give me the message "this certificate is already installed". I had to download Opera so I could download the certificate so I could connect to my university's network. I can't change what Firefox does with .crt files in Preferences>General>Applications because it doesn't try to download it, and I don't have the option to add something.

When using Linux to connect to networks, sometimes I need to download a certificate, so I can use it when trying to connect to that network. Firefox absolutely refuses to download .crt files. Firefox will only ever give me the message "this certificate is already installed". I had to download Opera so I could download the certificate so I could connect to my university's network. I can't change what Firefox does with .crt files in Preferences>General>Applications because it doesn't try to download it, and I don't have the option to add something.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17540 giải pháp 158600 câu trả lời
Được đăng

If you get "this certificate is already installed" then Firefox tries to install the certificate in the Certificate Manager. This error usually means that you already have a certificate with this name installed.

Did you try "Save Link As" in the right-click context menu instead to save the certificate ?

If you get "this certificate is already installed" then Firefox tries to install the certificate in the Certificate Manager. This error usually means that you already have a certificate with this name installed. Did you try "Save Link As" in the right-click context menu instead to save the certificate ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

"Save link as" in my university's specific context always tried to save an .html file.

"Save link as" in my university's specific context always tried to save an .html file.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.