X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

returnTo querystring parameter

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

I am trying to log into a website, the error code is "The "returnTo" querystring parameter "https://identity-web-bauuat.digital.agl.com.au/logout?returnTo=https://www.agl.com.au/peakenergyrewards" is not defined as a valid URL" as per picture. Login in with Chrome or Edge does not produce the error

I am trying to log into a website, the error code is "The "returnTo" querystring parameter "https://identity-web-bauuat.digital.agl.com.au/logout?returnTo=https://www.agl.com.au/peakenergyrewards" is not defined as a valid URL" as per picture. Login in with Chrome or Edge does not produce the error
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.