X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Adobe Flash not running correctly in FF 69

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
Được đăng

When I attempt to run Flash on this website, https://www.ikea.com/us/en/planner/pax-planner/ It does not run correctly. The page runs fine in IE. I have attached a pic to show you the issue. I have updated Flash to the latest version, disabled "Block Dangerous...", I even tried loading the 32 bit version from Adobe, nothing fixed it so far. Why?

When I attempt to run Flash on this website, https://www.ikea.com/us/en/planner/pax-planner/ It does not run correctly. The page runs fine in IE. I have attached a pic to show you the issue. I have updated Flash to the latest version, disabled "Block Dangerous...", I even tried loading the 32 bit version from Adobe, nothing fixed it so far. Why?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.