X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to use mac's native text expander in firefox while chatting?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

As you know mac has a feature to expand or replace the text once assigned. however, it does not seem to work with firefox the text simply doesn't expand/replace while chatting.

As you know mac has a feature to expand or replace the text once assigned. however, it does not seem to work with firefox the text simply doesn't expand/replace while chatting.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

N/A

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.