X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Missing just some of my bookmarks - one whole window of them just disappeared (macOS)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

I was cleaning up my Firefox by deleting some bookmarks from a few windows (yes, I have far too many tabs in too many windows). But all seemed OK when I logged in again EXCEPT that one window that I use often was just gone. I had only deleted one tab from it, but now that whole window is missing. Is there some place I can recover the missing ones from? Macbook Pro running 10.12.6 Firefox 69 (it is about to auto-update to 60.0.2).

I was cleaning up my Firefox by deleting some bookmarks from a few windows (yes, I have far too many tabs in too many windows). But all seemed OK when I logged in again EXCEPT that one window that I use often was just gone. I had only deleted one tab from it, but now that whole window is missing. Is there some place I can recover the missing ones from? Macbook Pro running 10.12.6 Firefox 69 (it is about to auto-update to 60.0.2).
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 28.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.