X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I changed toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets=true and ff still does not read userChrome.css. It is working on a laptop.

DG
Được đăng

The laptop is running V 69.0.2 and somehow, the desktop got on the beta channel (which I have since changed) and is running V 70.0b12. I copied the working userChrome.css file from the laptop to PC, but it just isn't getting read. Anything else that needs to be changed? I hate tabs on top!

The laptop is running V 69.0.2 and somehow, the desktop got on the beta channel (which I have since changed) and is running V 70.0b12. I copied the working userChrome.css file from the laptop to PC, but it just isn't getting read. Anything else that needs to be changed? I hate tabs on top!

Giải pháp được chọn

Thank you so much for your quick response! I did try your test

  1. nav-bar {
 border: 4px dashed red !important;

}

with no results.

I followed the instructions in the checklist and found my profile. As it turns out, I had put the chrome folder and userChrome.css in the following where I used AppData\LOCAL instead of AppData|ROAMING. Once I created the folder and userChrome.css file in the right location, it works.

C:\Users\xxxx\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\0c8xxxxx.default
C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0c8xxxxx.default

Again, I thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8776 giải pháp 71744 câu trả lời
Được đăng

Hi DG, do any rules in your userChrome.css file work? You could try a very unsubtle rule at the top of the file that puts a heavy dashed red rectangle around the main toolbar as a test:

#nav-bar {
  border: 4px dashed red !important;
}

If that doesn't do anything, you should double-check the names, capitalization, and location of your chrome folder and userChrome.css file. You can use this article as a checklist: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

Hi DG, do any rules in your userChrome.css file work? You could try a very unsubtle rule at the top of the file that puts a heavy dashed red rectangle around the main toolbar as a test: <pre>#nav-bar { border: 4px dashed red !important; } </pre> If that doesn't do anything, you should double-check the names, capitalization, and location of your chrome folder and userChrome.css file. You can use this article as a checklist: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
DG
Được đăng

Giải pháp được chọn

Thank you so much for your quick response! I did try your test

  1. nav-bar {
 border: 4px dashed red !important;

}

with no results.

I followed the instructions in the checklist and found my profile. As it turns out, I had put the chrome folder and userChrome.css in the following where I used AppData\LOCAL instead of AppData|ROAMING. Once I created the folder and userChrome.css file in the right location, it works.

C:\Users\xxxx\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\0c8xxxxx.default
C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0c8xxxxx.default

Again, I thank you.

Thank you so much for your quick response! I did try your test #nav-bar { border: 4px dashed red !important; } with no results. I followed the instructions in the checklist and found my profile. As it turns out, I had put the chrome folder and userChrome.css in the following where I used AppData\LOCAL instead of AppData|ROAMING. Once I created the folder and userChrome.css file in the right location, it works. C:\Users\xxxx\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\0c8xxxxx.default C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0c8xxxxx.default Again, I thank you.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.