X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

userChrome.css: notification-animation

Được đăng

Version: 66.0.4 (64-bit) fedora -1.0 (linux fedora 28) I can't get following to work: @namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

@-moz-document url("chrome://global/content/alerts/alert.xul") {

    #alertBox[animate] {
        animation-duration: 999s !important;
    }

}

I also tried: @namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

 • { animation-duration: 999s !important;}

The file is correctly put under: .mozilla/firefox/0b1lldqo.default-1468459052444/chrome and named: userChrome.css

notify-send -t 440000 "hello"  : works just fine.

Thanks a lot, appreciate any help.

MR

Version: 66.0.4 (64-bit) fedora -1.0 (linux fedora 28) I can't get following to work: @namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); @-moz-document url("chrome://global/content/alerts/alert.xul") { #alertBox[animate] { animation-duration: 999s !important; } } I also tried: @namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); * { animation-duration: 999s !important;} The file is correctly put under: .mozilla/firefox/0b1lldqo.default-1468459052444/chrome and named: userChrome.css notify-send -t 440000 "hello" : works just fine. Thanks a lot, appreciate any help. MR
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17520 giải pháp 158427 câu trả lời
Được đăng

What do you want to achieve with this code in userChrome.css ?

Do you want the notification to stay on the window for a longer time?

What do you want to achieve with this code in userChrome.css ? Do you want the notification to stay on the window for a longer time?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Yes, I want it to stay for longer, or until I click. Thanks.

Yes, I want it to stay for longer, or until I click. Thanks.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.