X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Session restore no longer works in 69.0.2

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
Được đăng

Updated to latest FF. Now session restore no longer works. I have checked, the sessionstore-backups folder for changes. When launching FF the folder is created and recovery.jasonlz4 is created. As tabs are added a recovery.baklz4 is created. When FF is closed, the sessionstore-backups folder disappears and is gone. When FF starts again, the above repeats. So as such when it starts it sees no session restore so it just continues to the default homepage.

How do I get session restore to work properly again?

Updated to latest FF. Now session restore no longer works. I have checked, the sessionstore-backups folder for changes. When launching FF the folder is created and recovery.jasonlz4 is created. As tabs are added a recovery.baklz4 is created. When FF is closed, the sessionstore-backups folder disappears and is gone. When FF starts again, the above repeats. So as such when it starts it sees no session restore so it just continues to the default homepage. How do I get session restore to work properly again?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.