X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

anytime I try to print fire fox crashes

anytime I try to print fire fox crashes

Giải pháp được chọn

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4254 giải pháp 59583 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

In the address bar, type '''about:crashes'''<enter>. '''Note: ''' If any reports do not have '''BP-''' in front of the numbers/letters, click it to submit them. '''The crash report is several pages of data. We ''' '''need the report numbers to see the whole report. ''' Using your mouse, '''mark''' the '''most recent 7 - 10''' '''Submitted''' crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in. ;[[Image:aboutcrashesFx57|width=500]] For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.