X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to access Firefox Preview (mobile) Tab Collections feature on Firefox?

Được đăng

Is there a way to access the Firefox Preview Tab Collections feature on any build (stable, beta or otherwise) of Firefox for desktop? If not, is this planned for the future?

Is there a way to access the Firefox Preview Tab Collections feature on any build (stable, beta or otherwise) of Firefox for desktop? If not, is this planned for the future?

Giải pháp được chọn

Hi Nick

Thank you for your question and your interest in what we are doing with Firefox Preview.

Although you can currently "pin" tabs to the home screen in Firefox, I appreciate that you cannot create different "collections" in the same way that you can with Firefox Preview.

Collections is a new feature that we are hoping to bring in with Firefox Preview and please appreciate that this app is still in development. If it proves to be popular on Android, it might be something that is considered as a feature in a future update to the desktop version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Seburo
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
797 giải pháp 5912 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Nick

Thank you for your question and your interest in what we are doing with Firefox Preview.

Although you can currently "pin" tabs to the home screen in Firefox, I appreciate that you cannot create different "collections" in the same way that you can with Firefox Preview.

Collections is a new feature that we are hoping to bring in with Firefox Preview and please appreciate that this app is still in development. If it proves to be popular on Android, it might be something that is considered as a feature in a future update to the desktop version.

Hi Nick Thank you for your question and your interest in what we are doing with Firefox Preview. Although you can currently "pin" tabs to the home screen in Firefox, I appreciate that you cannot create different "collections" in the same way that you can with Firefox Preview. Collections is a new feature that we are hoping to bring in with Firefox Preview and please appreciate that this app is still in development. If it proves to be popular on Android, it might be something that is considered as a feature in a future update to the desktop version.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.