X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Random delays in keyboard input and random freezing.

Được đăng

Random today, firefox 69.0 (standard firefox from the Ubuntu repo) on Pop!_OS 19.04 (running KDE plasma) started randomly becoming super unresponsive. I would type and it would then proceed to freeze for a second, then choppily spit out my characters one by one. This happened even after wiping the .mozilla folder, after purging configurations, after refreshing firefox and after launching it in safe mode. Any idea as to why this is happening and how to fix it?

Random today, firefox 69.0 (standard firefox from the Ubuntu repo) on Pop!_OS 19.04 (running KDE plasma) started randomly becoming super unresponsive. I would type and it would then proceed to freeze for a second, then choppily spit out my characters one by one. This happened even after wiping the .mozilla folder, after purging configurations, after refreshing firefox and after launching it in safe mode. Any idea as to why this is happening and how to fix it?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

The issue persists with or without plugins.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/76.0.3809.100 Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Btw, memory and CPU usage is perfectly normally for firefox, with about:config open it was using about 155MB of RAM and consuming around 5% CPU.

Btw, memory and CPU usage is perfectly normally for firefox, with about:config open it was using about 155MB of RAM and consuming around 5% CPU.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.