X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't contact one particular web site from an email link

Được đăng

2 months ago the email links to articles that I had been using for years stopped working. Error message says can't connect with the web site. This is a very popular web site.

2 months ago the email links to articles that I had been using for years stopped working. Error message says can't connect with the web site. This is a very popular web site.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

What do I do to solve the problem? Or is this just information for the other person helping?

What do I do to solve the problem? Or is this just information for the other person helping?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

When I turned off my DSL (Earthlink) and used Wi-fi, the links work, so it is definitely not a Firefox problem. Thank you for your time

When I turned off my DSL (Earthlink) and used Wi-fi, the links work, so it is definitely not a Firefox problem. Thank you for your time
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4255 giải pháp 59584 câu trả lời
Được đăng

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Contact your ISP and ask questions. Keep us posted.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as '''Solved Problem''' as this can help others with similar problems. Contact your ISP and ask questions. Keep us posted.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.