Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Kindly resolve lagging in 60fps youtube videos when on fullscreen which seem to run smoothly on other browsers.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Youtube videos, specifically 60fps ones, will drop frames, but only when on fullscreen mode. It will run smoothly in windowed or theatre mode.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to enter about:config in the URL bar and set media.media-capabilities.enabled = false. Does this solve it?