Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

delete this please

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi roger.me99

more options

delete

I would have done it myself but can't find that option anywhere

Được chỉnh sửa bởi roger.me99 vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I agree that the path to the support forum page is convoluted. I get around that by saving a bookmark that takes me to the top of the Firefox support forum page - https://support.mozilla.org/en-US/questions/firefox?show=all - that shows the top of the latest postings.

more options

BTW, do not tell us not to answer any posting or thread in this forum! You ain't the boss of me.

more options

Thanks ed, that link is what I wanted to see. That link should be at the very top of the chain so that someone clicking Help>FireFox Help while in the browser can get here directly.

Yeah I'm not the boss of you or anybody. Don't want to be.

I merely didn't want answers because I didn't ask a question. I had to pretend to ask a question to get into the forums. So wrong....lol