X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Please get rid of the update firefox message

Nav
Được đăng

Every single time I open Firefox, I'm presented with this annoying reminder that tells me to update Firefox. Problem is, I manually installed Firefox into an Ubuntu folder, and it doesn't get auto-updated. I'm perfectly capable of downloading the latest version and replacing the old version WHEN I CHOOSE TO. I don't need Firefox reminding me about it every single goddamn time I open the browser. A reminder every month or every 40 days would have still been tolerable. But everytime I open the browser??!!! Who takes these kind of decisions? Please don't make a user interface so annoying!!!

Every single time I open Firefox, I'm presented with this annoying reminder that tells me to update Firefox. Problem is, I manually installed Firefox into an Ubuntu folder, and it doesn't get auto-updated. I'm perfectly capable of downloading the latest version and replacing the old version WHEN I CHOOSE TO. I don't need Firefox reminding me about it every single goddamn time I open the browser. A reminder every month or every 40 days would have still been tolerable. But everytime I open the browser??!!! Who takes these kind of decisions? Please don't make a user interface so annoying!!!
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4269 giải pháp 59864 câu trả lời
Được đăng

Nav said

installed Firefox into an Ubuntu folder

See if this works for you;

How do you completely turn off update checks in Firefox v64? You can use a policies.json file to disable updates for all users. https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md or https://winaero.com/blog/disable-updates-firefox-63-above/

''Nav [[#question-1269903|said]]'' <blockquote> installed Firefox into an Ubuntu folder </blockquote> See if this works for you; How do you completely turn off update checks in Firefox v64? You can use a policies.json file to disable updates for all users. https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md or https://winaero.com/blog/disable-updates-firefox-63-above/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
noel_envode 2 giải pháp 61 câu trả lời
Được đăng

I don't know if my problem is exactly what's being discussed here.

I have disabled automatic updates, but I still get this message. I want to elimnate it.

I don't know if my problem is exactly what's being discussed here. I have disabled automatic updates, but I still get this message. I want to elimnate it.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4269 giải pháp 59864 câu trả lời
Được đăng

What's your computer system and Firefox version?

How do you completely turn off update checks in Firefox v64? You can use a policies.json file to disable updates for all users. https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md or https://winaero.com/blog/disable-updates-firefox-63-above/

What's your computer system and Firefox version? How do you completely turn off update checks in Firefox v64? You can use a policies.json file to disable updates for all users. https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md or https://winaero.com/blog/disable-updates-firefox-63-above/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.