X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Proxy prompt is not being displayed. Can't use firefox via proxy.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
Được đăng

I use nordvpn. When I open firefox, it usually asks for the proxy password being that I have linked to a proxy server. However, it is not giving me a prompt so that I can type in my username and password anymore. Therefore, I am unable to use firefox. This is happening on my windows 10 and mac machine.

2 questions: How do I get the prompt so that I can type in my nordvpn u/n and p/w? Is there a way to store my nordvpn u/n and p/w into firefox so that I can remain linked to my proxy and do not have to type in everytime I open firefox.

I use nordvpn. When I open firefox, it usually asks for the proxy password being that I have linked to a proxy server. However, it is not giving me a prompt so that I can type in my username and password anymore. Therefore, I am unable to use firefox. This is happening on my windows 10 and mac machine. 2 questions: How do I get the prompt so that I can type in my nordvpn u/n and p/w? Is there a way to store my nordvpn u/n and p/w into firefox so that I can remain linked to my proxy and do not have to type in everytime I open firefox.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.