Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't switch audio outputs (even with a browser restart)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi patelvraj671

more options

Problem: I try to listen to sound in Firefox through my headset, but the sound only plays through my speakers.

Context: My speakers are connected using my 3.5mm audio jack, while the headset connect through a USB to 3.5mm adapter.

Things I've checked: - It is not site-specific;

- My system audio output is set to the headset;

- System volume mixer says Firefox has sound for headset;

- Audio plays through headset in other applications including Steam, Spotify, and Chrome;

- Unplugging speakers from audio jack just reverts sound to laptop speakers - not to headset;

- Restarting Firefox has no effect (not that I should have to restart my browser to switch between audio output devices)

Problem: I try to listen to sound in Firefox through my headset, but the sound only plays through my speakers. Context: My speakers are connected using my 3.5mm audio jack, while the headset connect through a USB to 3.5mm adapter. Things I've checked: - It is not site-specific; - My system audio output is set to the headset; - System volume mixer says Firefox has sound for headset; - Audio plays through headset in other applications including Steam, Spotify, and Chrome; - Unplugging speakers from audio jack just reverts sound to laptop speakers - not to headset; - Restarting Firefox has no effect (not that I should have to restart my browser to switch between audio output devices)

Được chỉnh sửa bởi Josh vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

you can switch audio jack or try external audio jack. Check your sound system setting and system setting